Điều khoản

Điều khoản sử dụng dịch vụ OV Distribution ™️

1. Giới thiệu:

OV Distribution ™️ là dịch vụ phân phối do công ty OV cung cấp, cho phép khách hàng đặt hàng và mua sản phẩm trực tuyến thông qua website của OV. Việc sử dụng và đặt hàng trên website đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây.

2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

 • Quyền:
  • Khách hàng có quyền lựa chọn và đặt mua sản phẩm được cung cấp trên website OV Distribution ™️.
  • Khách hàng có quyền yêu cầu đổi trả sản phẩm theo quy định của OV.
  • Khách hàng có quyền được bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ:
  • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đặt hàng.
  • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng theo phương thức thanh toán đã chọn.
  • Khách hàng có trách nhiệm sử dụng dịch vụ OV Distribution ™️ một cách hợp pháp và có đạo đức.

3. Quyền và nghĩa vụ của OV:

 • Quyền:
  • OV có quyền thay đổi, bổ sung hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ OV Distribution ™️ bất cứ lúc nào.
  • OV có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng.
  • OV có quyền hủy bỏ đơn hàng hoặc thu hồi sản phẩm trong trường hợp phát hiện gian lận hoặc thông tin sai lệch.
 • Nghĩa vụ:
  • OV có trách nhiệm cung cấp dịch vụ OV Distribution ™️ một cách an toàn và hiệu quả.
  • OV có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật.
  • OV có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

4. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp arising from or related to the use of OV Distribution ™️ shall be resolved through negotiation between the parties. In case the dispute cannot be resolved through negotiation, it shall be submitted to the competent court for settlement.

5. Điều khoản chung:

 • Các điều khoản sử dụng này được lập thành văn bản bằng tiếng Việt và có hiệu lực pháp lý.
 • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản sử dụng này và các quy định khác của OV, các điều khoản sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lưu ý:

 • OV có thể thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Việc sử dụng dịch vụ OV Distribution ™️ sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các thay đổi đó.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với OV qua email [email protected]

Ngoài những điều khoản trên, bạn cũng nên lưu ý một số điểm sau:

 • OV Distribution ™️ chỉ cung cấp dịch vụ phân phối sản phẩm. OV không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.
 • OV có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng. Phí giao hàng sẽ được tính toán dựa trên địa chỉ giao hàng và phương thức giao hàng mà khách hàng lựa chọn.
 • OV có thể áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Các chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo trên website OV Distribution ™️.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ OV Distribution ™️!