Thương mại Bình Châu tiền thân là khối kinh doanh thương mại của Công ty TNHH OV. Nhằm tối ưu và chuyên hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tách khối thương mại ra thành một pháp nhân độc lập với tên gọi là Công ty Thương mại Cổ phần Bình Châu.

Tên giao dịchCÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BÌNH CHÂU
Tên quốc tếBINH CHAU TRADING CORPORATION
Tên viết tắtTHƯƠNG MẠI BÌNH CHÂU
Trang webbinhchau.vn
Emailbct@binhchau.vn